Inschrijven

Wanneer je na de proefles hebt besloten om te gaan lessen dan kun je je vervolgens via deze website inschrijven. Na de inschrijving wordt een email naar het opgegeven emailadres verstuurd met daarin een overzicht van hetgeen is ingevuld en waarmee akkoord is gegaan. Vervolgens wordt hierna zo spoedig mogelijk contact opgenomen om een afspraak te maken voor het starten van de gitaarles. Het feitelijk starten van de les gebeurt zodra het geld voor het lesblok is overgemaakt.

Zorg dat je de algemene voorwaarden goed hebt doorgelezen hebt voordat je je inschrijft.

Inschrijfformulier

Gegevens betalingsplichtige

Is de leerling tevens betalingsplichtige?(*)

Zo nee, vul dan hieronder de gegevens van de betalingsplichtige (meestal een van de ouders) in:

Keuze voor soort les

Soort les(*)

Lesduur(*)

Leeftijdsgroep(*)

Lesdagen

Lessen wordt gegeven op dinsdag, woensdag en donderdag, in de middag en in de avond.

Voor het inplannen is het van belang om aan te geven welke dagen en tijden je absoluut niet kan. Daarnaast kun je je voorkeur(en) hieronder aangeven.

Betaling

Betalingsplichtige dient na deze inschrijving het verschuldigde lesgeld over te maken willen de lessen starten. Bij starten tijdens een lopend lesblok hoeft voor dat blok alleen naar evenredigheid betaald te worden. (Dus volgt men bij de start 5 lessen van een lesblok, dan is het lesgeld 5 gedeeld door 10, maal het totale lesgeld voor het lesblok.). Daarna lopen de lessen door tot opzegging en dient er voor aanvang van elk nieuw lesblok betaald te worden.

Akkoordverklaring(*)

Opmerkingen

Als je nog opmerkingen hebt dan kun je deze hier kwijt.