Algemene voorwaarden

Akkoordverklaring met de algemene voorwaarden

Met het invullen en verzenden van de digitale inschrijving wordt aangegeven akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Lesgeld per lesblok

Betalingen geschieden per lesblok van 10 lessen wat met 4 lesblokken neerkomt op 40 lessen per jaar (minus max. 2 uitvallessen). Er kan op ieder moment worden gestart waarbij de lessen naar evenredigheid in rekening worden gebracht. Daarna dient gewoon per lesblok voor aanvang daarvan betaald te worden. Er vindt na de eerste les in een lesblok geen restitutie van lesgeld plaats.

Betaling

De betaling van het lesgeld gaat in vier termijnen en moet voor aanvang van elk lesblok zijn voldaan. Overmaken van het lesgeld kan op rekeningnummer: NL56 INGB 0006583857 t.n.v. Gitaarlespraktijk Carel Schaper, onder vermelding van het factuurnummer. Na de eerste les in een lesblok vindt er geen restitutie van lesgeld plaats.

Vakantie en feestdagen

Op bepaalde feest- en vakantiedagen wordt er geen les gegeven zie hiervoor de pagina vakantie en vrije dagen en het jaarrooster. In de zomervakantieperiode wordt er geen les gegeven.

Verzuim leerling

Verzuim van de leerling leidt niet tot restitutie van geld of een vervangende les, dit is dus voor eigen rekening. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer er sprake is van een langdurig verzuim door overmacht, wordt hiervan afgeweken. Dit wordt dan ook van geval tot geval apart beoordeeld.

Een aanvraag voor een wijziging van de lestijd moet minimaal 1 week voor de oorspronkelijke lestijd hebben plaatsgevonden. Dit kan alleen d.m.v. een persoonlijk bericht van de leerling of ouders via 06-42857928 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Boodschappen die aan derden zijn doorgegeven gelden dus niet. De gewijzigde lestijd vindt plaats binnen de door de leraar aangegeven mogelijkheden. In het geval dat de leerling geen gebruik kan maken van die mogelijkheden, blijft het lesgeld in zijn geheel verschuldigd.

Wanneer je niet kunt komen lessen geef dit dan zo snel mogelijk door via de mail of door te bellen naar 06-42857928.

Verhindering of ziekte docent

Bij verhindering (alleen om zeer dringende reden) of ziekte van de docent vervalt de les en wordt er geen lesgeld gerestitueerd. Dit is per jaar maximaal 2 keer, daarna worden lessen op andere tijden ingehaald.

Verandering lesvorm

Bij verandering van groepsgrootte, lesduur en lesfrequentie komt de leerling automatisch in een andere tariefgroep terecht.

Opzegging Lesovereenkomst

De lesovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en de opzegging ervan dient schriftelijk te geschieden (dus niet per email of sms), met inachtneming van een periode van tenminste twee weken voor het einde van een lesblok. Dit betekent dat je voor de 8ste les van een lesblok schriftelijk dient aan te geven niet verder te willen. Bij niet tijdig opzeggen is het volgende lesblok van 10 lessen verschuldigd.

Indexering

Een volgend cursusjaar kan door indexering (algemene prijsstijgingen) hoger uitvallen dan het jaar ervoor. Ieder jaar wordt op basis van indexering het lesgeld aangepast.